Hitta Tape E-posta Tape
Affärsutveckling innebär utveckling av ett företags verksamhet och dess processer. För bolagsledningen handlar det om att välja var man ska satsa sina resurser och hur de bäst skall utnyttjas. Vi verkar som ett resursteam för företag som till exempel behöver hjälp med:
  • Affärs- och marknadsplaner
  • Marknads- och konkurrensanalyser
  • Internationalisering
  • Organisationsutveckling
  • Memorandum och prospekt för nyemissioner
  • Årsredovisningar och kvartalsrapporter
Resursteamet verkar vid sidan av det dagliga operativa arbetet som företagsledningens förlängda arm. Våra insatser möjliggör för ledningen att behålla fokus på verksamheten och samtidigt genomföra viktiga strategiska förändringar.

Omvärlden förändras kontinuerligt vilket ställer krav på att företag ständigt måste utvecklas. Med begränsade resurser kan det vara svårt att hantera dessa förändringar. Det externa resursteamets insats säkerställer att ledningen behåller fart och riktning även under förändringsarbetet.

Resursteamets insatser kan innefatta även korta uppdrag, till exempel på att skriva ett investeringsmemorandum. Vi kan även verka som en outsourcad marknadsavdelning över en längre tidsperiod.