Hitta Tape E-posta Tape
tape30
Vi bygger och stärker varumärken, utarbetar strategier och kommunicerar din verksamhets kärnvärden. Tape hjälper företag och organisationer att stärka sin konkurrenskraft genom kundanpassade lösningar som innebär att vi tar ett helhetsgrepp om kundens samlade behov.

Vår målsättning är att skapa och kommunicera långsiktiga, kreativa och positiva resultat. Det ger lönsam försäljning och ökade marknadsandelar hos våra kunder. Som ett externt resursteam hjälper vi till vid strategisk planering, kommersiell expansion och affärsutveckling.